ATJ
Česky Slovensky

23.06.2012 - ZČS Čebín

ZČS Čebín

Dva ventily Cla-val typ TYTAN 136-36/KCOS, DN 700 / PN 10 nahradili tři nevyhovující kuželové uzávěry, které nefugovaly spolehlivě v rozmezí malých průtoků. Oba ventily pracují zejména v dálkovém režimu a jsou také vybaveny hydraulickou protirázovou ochranou, která je řízení dispečera nadřazená. Na jednom ventilu (podzemní zdroj vody) se trvale škrtí cca. 500 -700 l/s, druhý ventil pracuje v přerušovaném režimu dle provozu úpravny vody.

Za ventily je vodojem, kde dochází k mísení obou zdrojů v poměru cca. 8:1 ve prospěch podzemní vody. Dle provozních zkoušek byly otestovány průtočné limity na obou ventilech v případě vody z UV to byl průtok do 1300 l/s, v případě podzemního zdroje nebyla tlaková diference tak výhodná, proto bylo dosaženo maximálně 800 l/s. Regulace ventily je vlemi plynulá řádově v desítkách minut. Před oběma ventily jsou osazeny filtry pro zachycení hrubších nečistot s vrchním čištěním síta. Ventily umí regulovat v celém rozsahu průtoku 0-Qmax!

Adresa

 ATJ special, s.r.o.
 Veveří 211
 664 81 Ostrovačice

   tel.: +420 547 228 387
   fax: +420 547 227 233


Napište nám e-mail