ATJ
Česky Slovensky

22.06.2011 - VDJ Krušovce

VDJ Krušovce

Na přítoku do vodojemu je osazen ventil typ CPC 138-G1E-01, DN 400 / PN 10, který řídí nátok a má integrovaný průtokoměr eFlowmeter. Dle aktuální polohy hladiny ve vodojemu je ventil povelován pomocí proudové smyčky 4-20 mA, zpětná informace jde z integrovaného průtokoměru, který je součástí ventilu a je namontován na jeho vstupní navrtávce.

Pro případ selhání systému SCADA, je ventil vybaven možností uzavření, které je zcela hydraulické - ochrana proti přepadu. V rámci komplexních zkoušek bylo provedeno testování s porovnáním příložným průtokoměrem, který má pro toto měření velmi vhodné podmínky (dostatek místa, dlouhé uklidńovací délky). Výsledek byl velmi příjemný, hodnoty se lišily do 1%. Ventil je také vybaven protirázovou ochranou pro případ příliš rychlé reakce dle požadavku dispečera.

Adresa

 ATJ special, s.r.o.
 Veveří 211
 664 81 Ostrovačice

   tel.: +420 547 228 387
   fax: +420 547 227 233


Napište nám e-mail