ATJ
Česky Slovensky

01.06.2014 - VDJ Hřbitov

VDJ Hřbitov

Ventil Cla-val typ 215E/D-58/ KCOS, DN 200 / PN 10 je použit pro řízení nátoku do vodojemu Hřbitov ve městě Boskovice. Tento ventil plynule řídí nátok vody do akumulace bezplovákovým způsobem a dále hlídá vstupní tlak tak, aby nedošlo k jeho poklesu pod stanovenou mez.

Ventil je možné také dálkově zcela uzavřít a je možné zcela vyblokovat hydraulickou funkci dálkově a tím plnit vodojem jen po určitou dobu dle požadavku dispečera. Celému systému řízení ventilu je nadřazena funkce protirázové ochrany, která je aktivní pouze v případě, když vstupní tlak před ventilem překročí jeho statickou úroveň. V tomto okamžiku je blokována fáze zavírání ventilu do té doby, dokud vstupní tlak neklesne pod úroveň statiky. Ventil je vybaven přenosem polohy a před ventilem je osazen filtr pro zachycení hrubších nečistot s vrchním čištěním síta. Hlavní funkcí ventilu tedy je progresivní plnění vodojemu, které zajišťuje velmi pozvolnou změnu v tlakových poměrech vodovodní sítě, to má nejen pozitivní vliv na provozování ale také na kvalitu vody.

 

Adresa

 ATJ special, s.r.o.
 Veveří 211
 664 81 Ostrovačice

   tel.: +420 547 228 387
   fax: +420 547 227 233


Napište nám e-mail