ATJ
Česky Slovensky

Reference

   Firma ATJ special s.r.o.:

 • je členem sdružení SOVAK a členem výrobního výboru mezinárodní asociace IWA

 • úzce spolupracuje již mnoho let s Ústavem vodního hospodářství obcí FAST VUT v Brně

 • spolupracuje se specializovanými firmami v oblasti dálkových řídících center (např. GDF, VAE Controls, Siemens atd.)

 • provádí konzultačně školitelskou činnost pro regulační membránové ventily

 • provádí odborné přednášky a publikuje

 • uzavírá rámcové smlouvy na dodávky materiálu s významnými společnostmi (např. Veolia Voda a.s., Ondeo a.s. a jinými)

 • uzavřela 10-ti letou smlouvu s Magistrátem hl. města Prahy na dodávky nadzemních historických hydrantů pro hl. město Praha

 • dodala materiál na důležité stavební akce po celé republice (např. akce ÚV Švařec, Povodí Dyje, Kardašova Řečice, JE Dukovany)

 • pravidelně zásobuje mnohé vodárny a kanalizace napřímo nebo pomocí 35 konsignačních skladů

 • pravidelně se zúčastňuje vodárenských výstav (např. Vodovody a kanalizace, Dny nové techniky, Aquatherm apod.)

 • založila sesterskou firmu ATJ Slovakia s.r.o. v Malackách, Adresa: Pezinská 18, 901 01 Malacky

 • vyhrála první místo v soutěži o nejlepší výrobek na výstavě Vodovody - kanalizace v Brně 2010  VÝBĚR Z NAŠICH REALIZACÍ

VDJ Hřbitov

2014   VDJ Hřbitov

Ventil Cla-val typ 215E/D-58/ KCOS, DN 200 / PN 10 je použit pro řízení nátoku do vodojemu Hřbitov ve městě Boskovice. Tento ventil plynule řídí nátok vody do akumulace bezplovákovým způsobem a dále hlídá vstupní tlak tak, aby nedošlo k jeho poklesu pod stanovenou mez.


VDJ Nový Lískovec

2013   VDJ Nový Lískovec

Ventil Cla-val typ NG1E-208E-38/KCOS, DN 250 / PN 10 je použit pro řízení adekvátního nátoku do vodojemu Nový Lískovec, účelem osazení tohoto ventilu je prioritně udržovat vstupní tlak před ventilem, tedy hlavní množství vody teče mimo ventil do napřímo do spotřebiště.


ZČS Čebín

2012   ZČS Čebín

Dva ventily Cla-val typ TYTAN 136-36/KCOS, DN 700 / PN 10 nahradili tři nevyhovující kuželové uzávěry, které nefugovaly spolehlivě v rozmezí malých průtoků. Oba ventily pracují zejména v dálkovém režimu a jsou také vybaveny hydraulickou protirázovou ochranou, která je řízení dispečera nadřazená. Na jednom ventilu (podzemní zdroj vody) se trvale škrtí cca. 500 -700 l/s, druhý ventil pracuje v přerušovaném režimu dle provozu úpravny vody.


VDJ Krušovce

2011   VDJ Krušovce

Na přítoku do vodojemu je osazen ventil typ CPC 138-G1E-01, DN 400 / PN 10, který řídí nátok a má integrovaný průtokoměr eFlowmeter. Dle aktuální polohy hladiny ve vodojemu je ventil povelován pomocí proudové smyčky 4-20 mA, zpětná informace jde z integrovaného průtokoměru, který je součástí ventilu a je namontován na jeho vstupní navrtávce.


RŠ Moldava nad Bodvou

2010   RŠ Moldava nad Bodvou

Za účelem snížení tlaků v nočních hodinách byl použit dvoustupňový tlakově redukční ventil typ ECO 90-G1E-36/ KCOS, DN 150. Tento ventil je vybaven komunikační jendotkou s vlastním napájením, která řídí bi-stabilní solenoidní ventil. Jakmile dojde ke zvýšení průtoku nad cca. 10 l/s, dojde automaticky k aktivaci řídícího ventilu na němž je nastaven vyšší výstupní tlak.


Adresa

 ATJ special, s.r.o.
 Veveří 211
 664 81 Ostrovačice

   tel.: +420 547 228 387
   fax: +420 547 227 233


Napište nám e-mail